Les Mills Combat Ultimate Warrior Workout
شناسه پست: 5278
بازدید: 201

برنامه ورزشی Les Mills Combat Ultimate Warrior Workout از روش های بدنسازی با استفاده از هنر رزمی می باشد. ضربه مشت، ضربه با پا، دفاع در برابر حریف و حمله به حریف از حرکت های این برنامه ورزشی می باشد.

Les Mills Combat Ultimate Warrior Workout

این حرکات از حرکات ورزش کاراته الهام گرفته شده است. با استفاده از این برنامه ورزشی سوخت و ساز بدن خود را در ۷ روز بالا می برید و شروع به چربی سوزی خواهید کرد. این برنامه ورزشی را می توانید در ۳ دوره ۹ هفته ای بر اساس تقویم ورزشی موجود در خود برنامه انجام دهید. با این برنامه می توانید تا در زمان ۴۵ تا ۶۰ دقیقه ای هر یک از قسمت ها  ۵۰۰ کالری در روز بسوزانید. رژیم غذایی موجود در این برنامه نیز به شما روش صحیح غذا خوردن را آموزش می دهد. توجه داشته باشید زبان و فایل های این مجموعه به زبان انگلیسی می باشد.

برای تهیه برنامه ورزشی Les Mills Combat Ultimate Warrior Workout روی لینک زیر کلیک کنید

Les Mills Combat Ultimate Warrior Workout